כיצד תוכן המכתב האלקטרוני משפיע על סיווגו כדואר זבל

אז מה כדאי לדעת כדי להגביר את הסבירות שהמכתב יעבור בהצלחה מסנני דואר זבל הבודקים את תוכן דברי הדואר?

אפליקציה נפוצה המבצעת את הסינון של דברי דואר לפי תוכנם היא SpamAssassin, פרויקט קוד פתוח של Apache Software Foundation . אפליקציה זו מעבירה כל דבר דואר מאות מבחנים, בהם היא בודקת headers, טקסט, קידוד HTML, ועוד כנגד בסיס נתונים עם כללי "פילטור".

להלן דוגמאות לתוכן דבר הדואר האלקטרוני העלולים לגרום לסיווגו כספאם:

 • צירוף המילים adult entertainment יגרום לסווג של דבר הדואר כדבר דואר העוסק בפורנוגרפיה. במקרים כגון אלה כדאי להחליף את המילים ה"חשודות" במילים אחרות כגון: adult-oriented.
 • שורת הנושא כתובה באותיות גדולות (Capital letters).
 • שורת השולח מסתיימת בספרות.
 • הקישור לעמוד ה-unsubscribe כולל את המילה "remove".
 • המלל כולל משפטים כמו "See for yourself" או "risk-free".
 • ה-HTML כולל טקסט לאחר ה-body close tag, לאחר ה-HTML close tag .
 • קיים HTML TAG לגופן גדול.
 • שורת הנושא מתחילה במילה "free".ל- Spam Assassin יש מחשבון ציונים המקצה ציון לתוצאה של כל מבחן שהאפליקציה מעבירה לדבר הדואר, ולפי פרופיל סף הציונים קובע אם דבר הדואר יוגדר כספאם או לא. לדוגמה:
 • בדיקה אם גוף דבר הדואר כולל tracking ID number.
 • בדיקה אם בדבר הדואר נטען שהנמען היה מעוניין במודעה המופיעה בו.
 • גוף דבר הדואר כולל 17% – 80% שורות ריקות.
 • בגוף המייל נטען שדבר דואר זה עומד בתקני ספאם.
 • צבע גופן ה-HTML זהה לצבע הרקע.
 • קיים יחס נמוך בין כמות המלל לשטח המאוכלס בתמונות.
 • בגוף המייל מוזכרים המילים "מיליוני דולרים"
 • גוף המייל מכיל את המילים: "Why pay more?"
 • ועוד…קיימים מסנני תוכן נוספים כגון DSPAM, שהוא פילטר אדפטיבי, כלומר פילטר הלומד ומתאים עצמו לדברי הדואר של כל משתמש. מסנן תוכן זה לומד את דברי הדואר של כל משתמש מבחינת סוג התכנים שאותם המשתמש מגדיר כ-SPAM וסוג התכנים הלגיטימיים עבור משתמש זה. גישה זו מאפשרת רמת דיוק גבוהה מאוד בזיהוי ספאם.אז לפני שאתם מבצעים את ניסיון הדיוור – בדקו את תוכנו מול מסנני תוכן נפוצים ומנעו סינון מוקדם! לצפייה ברשימת "הציונים" שמעניק מסנן Spam Assassin:
  http://spamassassin.apache.org/tests_3_1_x.html