ב- Salesforce

בזכות החיבור של Salesforce ו inwise ניתן לראות באופן מרוכז את פעילות אנשי הקשר וכן ריכוז של הסטורית הפעילות של איש הקשר בקמפיינים שנשלחו ב inwise.
לדוגמה, לראות שאיש קשר X הקליק על לינק בקמפיין מסוים, פתח קמפיין אחר, וקיבל קמפיין נוסף.
*אפשרות זו מתקיימת רק עבור סנכרון קמפיינים.

שלב מקדים: במסך הראשי של התוסף, יש להקליק על "Settings", ולהקליק על כפתור "Turn On/Off Track Activity Log".

הוספת מודול inwise – אנליטיקת Contact / Lead

יש להיכנס ל  Contact / Lead / Person Account  ולבחור באחד מאנשי הקשר / לידים הקיימים או ליצור איש קשר / ליד חדש.
בתצוגת Classic – יש להקליק על "Edit Layout".

edit layout

בתצוגת Lightning – בסרגל התפריטים בצידו הימני של המסך, יש להיכנס ל:
Setup -> Objects and Fields -> Object Manager -> Contact / Lead / Person Account -> Page Layouts
ולבסוף להקליק על  "Contact / Lead Layout"

 Setup fast SMS - Salesforce

בתצוגות Classic + Lightning

  1. יש להקליק על קטגורית "Related list" בתפריט.
  2. יש לגרור את כפתור – "inwise Activity"
  3. לשטח התצוגה
  4. לשמירה וסיום יש להקליק על "Save".

inwise activity

לאחר הוספת המודול, יש להקליק על איקון "כלים" (1) ולבחור Properties" (2)"

inwise activity 2

בחלונית שתפתח, יש לבחור את השדות הבאים מ – "Available Field", ולהוסיפם על ידי הקלקה על "Add":
Activity No
Action Date
Action Type
Additional Data
Channel Type
inwise CampaignId

לסיום יש להקליק על "OK" ולבסוף על "Save".

inwise activity 3

עכשיו ניתן לראות באזור inwise Activity בתצוגת Contact / Lead / Person Account את הפעולות שביצע איש הקשר בקמפיינים שנשלחו דרך inwise.

inwise_actvity_module_New