הגולש האמריקאי רגיש לדואר זבל, ולא בכדי. תופעת ה-Spam התעצמה בשנים האחרונות (הערכות מדברות על כך שמעל 60% מתעבורת הדואר האלקטרוני ברשת האינטרנט היא דואר זבל). התעצמות זו גורמת בין היתר לנזקים כלכליים עצומים.

אולם, לא כל הודעות הדואר האלקטרוני הן דואר זבל. חלק נכבד מההודעות מוגדרות כשיווק מורשה בדואר אלקטרוני (Permission email marketing), שהוא כלי נהדר להרחיב את מעגל הלקוחות או לשמור על קשרים עם לקוחות קיימים.

כדי לדוור בצורה אפקטיבית ללקוחותיכם בארה"ב יש לדוור תוך כיבוד החוק ותרבות האינטרנט האמריקאית. כך גם הדיוור יתקבל ברצון ויניב תוצאות טובות יותר.

להלן מובאת סקירה קצרה של החוק האמריקאי CAN-SPAM Act of 2003 (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003)

החוק הגדיר בכלליות: הודעת דואר אלקטרוני מסחרית היא כל הודעת דואר אלקטרוני שמטרתה העיקרית היא פרסום מסחרי או קידום של מוצר מסחרי או שרות (כולל תוכן על אתר אינטרנט הפועל למטרות מסחריות).

בנוסף, ה-FTC (רשות המסחר הפדרלית) פירט את הגדרת החוק בתקנות הבאות:


1. הודעות דואר אלקטרוני המכילות רק פרסומת מסחרית, או קידום של מוצר או שירות מסחרי – נחשבות להודעות שמטרתן העיקרית היא מסחרית.

2. הודעות המכילות גם תוכן מסחרי וגם תוכן הנוגע למערכת יחסים קיימת בין השולח לאיש הקשר (לדוגמא: דיוורים לגבי עדכוני מוצר, אחריות, מנוי, וכו'.) יחשבו כהודעות דואר אלקטרוני שמטרתן העיקרית היא מסחרית אם:

   א. איש הקשר מפרש בצורה סבירה את שורת הנושא של ההודעה כהודעה הכוללת תוכן מסחרי
   או אם
   ב. החלק המתייחס למערכת יחסים קודמת לא מופיע בתחילת ההודעה בצורה חלקית או מלאה

  3. הודעות הכוללות גם תוכן מסחרי וגם תוכן שאינו מסחרי, ושאינן מתייחסות למערכת יחסים קודמת, יחשבו כהודעות דואר אלקטרוני שמטרתן העיקרית היא מסחרית אם:

   א. איש הקשר מפרש בצורה סבירה את שורת הנושא של ההודעה כהודעה הכוללת תוכן מסחרי
   או אם
   ב. איש הקשר מפרש בצורה סבירה את תוכן ההודעה כהודעה שמטרתה העיקרית היא מסחרית

4. ישנה חשיבות גם למיקום התוכן המסחרי או חלק ניכר ממנו בתחילת גוף ההודעה, חלקו היחסי של התוכן המסחרי מכלל תוכן ההודעה, והאופן בו נעשה שימוש בצבע, גודל אותיות, גרפיקה וסגנון להדגשת התוכן המסחרי.

5. הודעות הכוללות רק תוכן הנוגע למערכת יחסים קודמת – מטרתן העיקרית הינה תוכן הנוגע למערכת יחסים קודמת – ולא מסחרית.

החוק קבע את ההגבלות הבאות בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני מסחרית:

1. אסור להסתיר את שם השולח

2. אסור שהנושא או התוכן יטעו את המכותב לגבי ההצעה או המטרה – לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני שמפיצה חברה לייעוץ פיננסי אך נושא את הכותרת: "אני מנסה להתקשר אליך!!!"

3. אסור לשלוח דיוורים נוספים לאנשי קשר שביקשו להסיר עצמם מהרשימה – יש להסיר כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר שביקש להסירו מרשימת התפוצה תוך 10 ימים אחרת יוטל קנס של יותר מ-250$ לכל הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה לאותו איש קשר.

4. יש לכלול אפשרות ברורה להסרה מרשימת תפוצה – ניתן להשתמש במנגנון אוטומטי הנמצא במערכת inwise

5. או בכתובת "השב ל-" אשר חייבת להיות פעילה במשך 30 ימים, מיום שליחת הדיוור.

6. במידה ובעל כתובת הדואר האלקטרוני שנרשמה בשדה ה"השב ל-" עזב את מקום העבודה, יש לוודא שכתובתו תישאר פעילה ושהפניות יטופלו..

7. יש לכלול בדואר האלקטרוני שנשלח הצהרה ברורה על כך שמדובר בפרסומת או הצעה מסחרית (לא חייב בשורת הנושא). הדבר לא חל במקרה שאיש הקשר נתן הסכמתו מראש לקבלת הדיוור.

8. יש לכלול בהודעת הדואר האלקטרוני שנשלחת כתובת דואר פיזית של השולח.

העונשים שנקבעו בחוק קובעים כי כל הפרה של הסעיפים למעלה יכול להוביל לקנסות של עד 6,000,000$ ואף למאסר של עד 5 שנים.

בנוסף נקבע כי הודעת דואר אלקטרוני מסחרי מטעה תכופף לחוקים נוספים האוסרים פרסום שיקרי או מטעה. קנסות יוטלו גם על מי שיאסוף כתובות מאתרי אינטרנט שפרסמו איסור להעביר כתובות דואר אלקטרוני למטרת דיוור אלקטרוני מסחרי, וגם על אלו שידוורו הודעות אלקטרוניות מסחריות ממחשבים שונים ללא אישור.

האיסורים הקבועים בחוק האמריקאי אכן מחמירים ומרתיעים, אך בתהליך דיוור אלקטרוני נכון ובשימוש במערכת דיוור אלקטרוני מקצועית כמו של inwise – ניתן להפיק תועלת רבה ללא חשש.

* אין לראות במסמך זה ייעוץ משפטי