תנאי שימוש – חברת אינווייז inwise

אנא קרא בקפידה את תנאי השירות. השימוש בשירותי אינווייז, באתר או במערכת של חברת אינווייז מותנה בהסכמה מלאה לתנאים אלה. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אל תשתמש באתר אינטרנט זה או במערכת

חברת אינווייז בע"מ מספקת לעסקים וארגונים מגוון כלים ומשאבים ליצירת, הפעלת וניהול קמפיינים שיווקיים באינטרנט או שירותים אחרים, לרבות בדואר אלקטרוני ובסמס, דפי נחיתה, טפסים, פופאפים, והודעות טרנזקציונליות בערוצים שונים ("מערכת שיווק בענן"). מערכת השיווק בענן וכל השירותים ומוצרים הנלווים לה ייקראו להלן בתנאי שימוש אלו "המערכת". החברה אינה מתירה שימוש במערכת לשם שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות סמס (SMS) לא רצויות וללא הסכמת המקבל (המכונה לעתים "ספאם" או "דואר זבל"). ראה לענין זה את מדיניות האנטי ספאם בסעיף ‏5 להלן, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו כן, כל שימוש בלתי חוקי ו/או ניצול לרעה של המערכת אסור גם הוא, כמפורט בהרחבה בתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים הסכם מחייב בינך ובין החברה עבור גישה לאתרי האינטרנט של החברה ולשימוש במערכת. על ידי לחיצה על כפתור 'אני מסכים' בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבון שלך במערכת או על ידי גישה לשירותי החברה באמצעות כל ממשק אחר אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש שלהלן.

I. מונחים

 • "האתר" – www.inwise.com /www.inwise.co.il
 • "החברה" – חברת אינווייז בע"מ (ח.פ. 512961186)
 • "לקוח" – כל משתמש אשר נרשם ונהנה מאחד משירותי החברה.
 • "משתמש קצה" – כל גולש שמבקר באחד מהשירותים שמופקים או מיוצרים ע"י המערכת.
 • "מערכת" – מערכת טכנולוגית באמצעותה מקבלים המשתמשים והלקוחות שירותים שונים כמו: שליחת דיוורים, יצירת דפי נחיתה וטפסים, שליחת SMS, ועוד. המערכת כוללת תוספים ו/או ממשקים שהועמדו לשימוש הלקוח במסגרת הסכם זה.
 • "מסר" – הודעת דואר אלקטרוני, מיסרון (SMS), או כל סוג הודעה אחרת הנשלחת דרך המערכת למשתמש קצה.
 • "נותן שירות" – בעל מקצוע אשר מוצע כחלק משירות משלים למשתמשי החברה.
 • "שותף" (Affiliate) – שותף הממליץ על שירותי אינווייז ללקוחות אחרים, תמורת עמלה בגין רכישות לקוחות אחרים, לפי הסכם בינו לבין החברה.
 • "שותף" (Reseller) – שותף המנהל עבור לקוחותיו החשבונות במערכת אינווייז. השותף אחראי על כל נושאי התמחור, חיוב וגבייה מול לקוחותיו.
 • "תקופת השירות" – התקופה במהלכה יסופקו ללקוח השירותים המפורטים בתנאי שימוש אלו.

II. כללי

בעת הצטרפות כלקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה.

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש כפי שיתוקנו על ידי החברה מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שהחברה רשאית לקבוע, לשנות ולפרסם מעת לעת (להלן: "ההסכם"), כולל מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). אלא אם צוין אחרת, כל התייחסות להסכם תכלול אף את מדיניות הפרטיות. החברה רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מהמרכיבים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתר או במתן כל הודעה אחרת. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתר האינטרנט של החברה באחריות הלקוח לבדוק את תנאי ההסכם החדשים מעת לעת. במידה והלקוח ממשיך לעשות שימוש במערכת ו/או באתר לאחר עדכן ההסכם, תראה החברה בלקוח כאילו הסכים לתנאי ההסכם החדשים. במידה והלקוח אינו מסכים לשינוי, והשינוי משפיע לרעה על התקשרותו עם החברה ביחס לנוסח ההסכם הקודם, יוכל הלקוח, כתרופה יחידה, לסיים את ההתקשרות עם החברה בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בהסכם זה. המערכת תהא זמינה רק לאדם אשר כשיר מבחינה משפטית ועל פי כל דין להתקשר בהסכם מחייב עם החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. אם אינך עומד בתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש במערכת. אם אתה משתמש במערכת כעובד בחברה, עלייך להיות מורשה לחייב את המעסיק שלך על ידי השימוש שלך במערכת. עליך למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של אתר החברה על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עלייך לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמך. יתכן ותידרש מפעם לפעם לספק לאנשי השירות של החברה גישה מרחוק למחשבים ומערכות אחרות לצורך פתרון בעיות המתעוררות במהלך השימוש שלך במערכת. הנך מוותר בזאת על כל טענה לנזקים בשל בעיות שעלולות להתעורר כתוצאה מגישה כאמור, לרבות אך לא רק כל הפרעה או נזק שייגרם על ידי החברה או עובדיה.

במידה והשימוש או הגישה שלך למערכת הינו באמצעות שירות צד שלישי, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תישא באחריות או בחבות לכל פעולה של צד שלישי כאמור או בכל היבט או תוצאה של שירות צד שלישי שכזה. הנך משתמש בשירות צד שלישי כאמור על אחריותך בלבד. הנך מסכים ומאשר כי החברה רשאית להפסיק את יכולת ההתחברות של שירות צד שלישי כאמור למערכת בכל עת, עם או בלי הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שהחברה תישא באחריות לנזקים מפעולה כאמור כלפיך או כלפי כל צד שלישי.

החברה והלקוח מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההסכמות ההדדיות של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורות, והבנות אחרות הנוגעות הסכם זה. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי דין לא ייחשב כויתור על זכות או סעד כאמור.

הסכם זה ניתן להסבה על ידי החברה לצד שלישי.

תנאי השימוש וההנחיות באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הקריאה בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

III. בעלות בזכויות יוצרים

האתר, המערכת וכל המידע המצוי בהם (למעט תוכן אשר יצר הלקוח והעלה למערכת), מהווים קניינה הרוחני והבלעדי של החברה. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר ו/או המערכת או כל הנמצא בהם ללא רשות מפורשת בכתב של החברה הינה אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי לקוח באתר, במערכת ו/או בתכנים שלהם כדי להקנות לו זכות קניין רוחני כלשהו באתר, במערכת ו/או בתכניהם, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר, במערכת ו/או בתכניהם בהתאם לאמור בהסכם זה.

כל הפרה של תנאי הסכם זה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

האתר ו/או המערכת עשויים לכלול חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד.

החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

אין לחברה כל חובה לספק ללקוחות סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

אין להציג, למסור, להעתיק או להפיץ בפומבי או להעביר לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא הסכמת החברה בכתב ומראש. סימני המסחר באתר החברה ובמערכת הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד ואין להשתמש בהם ללא הסכמתה בכתב ומראש. אין לבצע שימוש בתבניות או בקודים המוצגים ללקוח במערכת, למכור או להפיצם בדרך כלשהי, להשתמש בהם שלא במערכת (כגון כרטיסי ביקור, אתר חיצוני) ללא הסכמה מראש ובכתב. הלקוח מודע ומסכים לכך מפורשות כי לקוחות נוספים יכולים ומשתמשים בתבניות ובקודים במערכת, לצרכיהם.

ידוע ללקוח כי תשלום עבור שימוש במערכת אינו מקנה לו בעלות על המערכת או חלק ממנה, או בזכויות יוצרים כלשהן לגביה ולא בכל קניין רוחני לגביה, לרבות הקודים שלה, התמונות שבה, התכנים המגיעים באופן מובנה בה, או כל חלק אחר אשר לא נוסף על ידי הלקוח עצמו.

הלקוח מצהיר כי יש בידיו את מלוא ההרשאות ו/או הרישונות ו/או ההסכמות הנדרשים לפי הדין ו/או הסכם, להתממשק בין מערכות הלקוח אל המערכת באמצעות הממשקים אשר תעמיד החברה לשימושו במסגרת תנאים שימוש אלו.

הלקוח מתחייב כי לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה או האלגוריתמים של, או הנמצאים במערכת ו/או באתר או בחלקים מהם, או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת ו/או לאתר. כמו כן מתחייב הלקוח כי לא יסיר כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת ו/או האתר או חלקים מהם, לא ישנה, יתרגם או יצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת ו/או האתר או חלקים מהם, ולא יעתיק, יפיץ, ימחה, או יעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת, באתר ו/או בחלקים מהם.

הלקוח אינו רשאי להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את המערכת, האתר ו/או כל רכיב מהם, כל תיעוד המסופק בקשר עם האתר, המערכת או חלקים מהם, או כל תוכן, לרבות, אך לא מוגבל לתוצרים, שהופצו על ידי החברה בקשר עם המערכת ו/או האתר.

IV. אחריות הלקוח לתכנים

הלקוח הוא אשר יספק את מלוא התכנים אשר ייכללו במכתבי הדואר האלקטרוני, המסרונים, הדפים, הטפסים והתוצרים האחרים המופקים על ידי החברה בעבורו. אין החברה אחראית לאמיתות התכנים, תקינותם, ולא להתאמתם לכל חוק. הלקוח הוא אשר יעלה את תכניו למערכת, ובעשותו כן מאשר הוא את משלוח התכנים שהועלו על ידו למערכת, אל המשתמשים/אנשי הקשר השונים אשר ברשימותיו. בנוסף, בעצם העלאת התכנים למערכת, מאשר בזאת הלקוח כי הוא בעל זכויות היוצרים ו/או כל זכויות השימוש הנדרשות בתכנים אלה, וכי אין המדובר בתכנים אשר שימוש בהם מנוגד לדין או אסור לפי כל דין.

הלקוח מאשר בזאת כי בכל משלוח של דיוור, בין באמצעות דואר אלקטרוני, הדפים, הטפסים והתוצרים האחרים, מסרון או אחר, יצוין המשפט הבא: "נשלח באמצעות אינווייז – שיווק בענן", או כל משפט במטרה זהה, בנוסח אחר במקומו כפי שישתנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. משפט זה יהא מודגש וישמש כקישור המפנה לאתר החברה ו/או לדף או דפים באתר, או לדפי נחיתה אחרים בבעלות החברה.

הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שלא כל הודעות הדוא"ל הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי אנשי הקשר.

V. דיוור לא מורשה והפצת "דואר זבל" (SPAM) באמצעות אימייל ו/או באמצעות מסרונים SMS

תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – "חוק האנטי ספאם" קובע כי החל מיום 1 בדצמבר 2008, שיגור "דבר פרסומת" באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, דואר אלקטרוני או הודעות סמס (SMS), מחייבים קבלת הסכמה מפורשת מראש של איש הקשר. מטרת חוק האנטי-ספאם הינה למנוע משלוח הודעות דואר "זבל" (SPAM) – דבר פרסומת שלא נתבקש מראש ו/או המשך שליחת דברי פרסומת לאחר בקשת הסרה מרשימת תפוצה ו/או הפסקת משלוח.

עוד טרם תיקון החוק, אינווייז לא עסקה מעולם במשלוח הודעות SPAM, אלא בחרה לספק ללקוחותיה מענה שיווקי הולם לצרכיהם בעידן המידע והאינטרנט. באותו אופן מתכוונת אינווייז להמשיך ולספק את שירותיה ללקוחותיה, תוך שהיא שומרת על דרישות חוק האנטי-ספאם והוראותיו בדייקנות. חברת אינווייז רואה את הלקוח במרכז וכחלק ממחויבותה ואחריותה כלפי לקוחותיה, אינווייז מתאימה את עצמה ואת פעילותה לגבולות אותם הציב חוק האנטי-ספאם.

כך, לקוחות אינווייז העושים שימוש בשירותיה והשומרים כמותה על החוק מחוייבים לנהוג לפי דרישות חוק האנטי-ספאם והוראותיו ולהצהיר כדלקמן:

 • החברה, ככזו המספקת פלטפורמה טכנולוגית בלבד, מאפשרת למשתמשי הקצה לדווח על הודעת אימייל/SMS שנשלח בניגוד להוראות חוק האנטי ספאם, וכן מקבלת דיווח מאת ספקי תקשורת שונים על דיווחי ספאם שמגיעים משרתיה. במידה ויתקבלו דיווחי ספאם רבים מצד משתמשי קצה/ספקי תקשורת ו/או במקרה בו מתעורר חשד מצד החברה כי לקוח עושה שימוש במערכת לשם שליחת דברי פרסומת בכל אמצעי תקשורת בניגוד לחוק האנטי-ספאם, רשאית החברה להשהות או לסגור חשבון של לקוח ללא התראה מראש על מנת להקטין נזקים ולהימנע מהמשך יצירת מוניטין רע לשרותי החברה, והלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה עבור הנזקים שנגרמו לה במישרין או בעקיפין עקב כך.
 • הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת "דואר זבל" בכל אמצעי האסור על פי חוק האנטי ספאם. הלקוח מתחייב בזאת לרשום בפרטי הניהול בחשבונו כתובת פיזית תקינה ואמיתית אשר תוצג בתחתית כל דיוור מטעמו ע"פ הנדרש בחוק. כמו כן, המערכת תספק כל מידע נוסף הקיים בה אם הדבר יידרש בהתאם לחקיקה עתידית. אם מידע זה לא יהיה קיים, יהיה על הלקוח להשלימו לפני המשך השימוש במערכת.המערכת מספקת קישור קבוע לצורך הסרת איש הקשר מרשימת התפוצה במידה ואינו מעוניין בכך.
  בנוסף ובתוספת תשלום, החברה מאפשרת הסרה באמצעות השבה להודעות SMS.
 • מובהר כי באחריות הבלעדית של הלקוח לוודא כי מלוא הוראות הדין לעניין אנטי ספאם, לרבות הסרת נמענים, מתקיימות באופן מלא, והחברה לא תהא אחראית על שימוש לא נכון או לא תקני במערכת העומד בסתירה לאמור בחוק האנטי-ספאם.
 • הלקוח מתחייב להסיר עצמאית מהרשימה, כל איש קשר שלא ביקש להיות בה, שורבב אליה בטעות או בכוונה, או ביקש להיות מוסר ממנה, באופן מיידי, ולוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצע דיוור, לא נכללים אימיילים / מספרי טלפון של אנשי קשר שביקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה ו/או אשר לא הסכימו להיכלל ברשימה כזו.
 • הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת דואר זבל (SPAM) בניגוד להוראות חוק האנטי-ספאם. משלוח מסרונים (SMS) באמצעות המערכת יבוצע על ידי החברה אך ורק לאנשי קשר שמספרי הטלפון שלהם נמסרו על ידם בהסכמה ולשם קבלת דברי פרסומת מאת הלקוח.
 • הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש בכל אופן ברשימות דיוור של צדדים שלישיים.
 • הלקוח מתחייב שלא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני ו/או מספרי טלפון שנאספו באמצעות תוכנה לאיסוף כתובות דואר שונות ו/או מספרי טלפון, וכן מתחייב לכלול בכל הודעה שתישלח על ידו באמצעות המערכת פרטי התקשרות מלאים ולהזדהות בצורה ברורה בתור שולח הדיוורים. הלקוח מתחייב להשתמש באפשרות unsubscribe (הסרה מרשימה) בכל דיוור אימייל/SMS שישלח עבורו באמצעות המערכת, ולהסיר מיידית מרשימת התפוצה כל איש קשר שביקש לעשות כן בדרכים אחרות, שלא באמצעות תג ה- unsubscribe הפנימי של המערכת. על הלקוח לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצעת שליחה, לא נכללות כתובות דואר אלקטרוני או מספרי טלפון של אנשי קשר שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת התפוצה. אין לשלוח תכנים הקשורים או המתקשרים לספאם, שמטרתם לעודד הוצאת כספים בכל דרך.
 • הלקוח מודע לנזקים שעשויים להיגרם לחברה אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי אינטרנט ISP) לגבי הפצת דיוור אימייל/SMS לא מורשה. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילותו העסקית מול החברה, וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו בגין פעילות שלא בוצעה מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה. החברה רשאית להוסיף בדיוורים היוצאים מסרים המסבירים את זהות הלקוח, המאגר, זכויות איש הקשר וכן פרטים טכניים.
 • הלקוח, בהיותו "השולח" ו"המפרסם" היחיד או המיועד (כהגדרת מונח זה בחוק CAN-SPAM Act of 2003 וכל הכללים שאומצו על פי חוק כזה או כל חוקי מדינה מקומיים או בינלאומיים) של כל הודעת דוא"ל שנשלחה על ידו באמצעות שימוש במערכת, מתחייב לציין בבירור בכל הודעת דוא"ל שתשלח על ידו תוך שימוש במערכת כי הוא הינו ה"שולח" ו"המפרסם". בשורת ה"מאת" של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידי הלקוח באמצעות המערכת תצוין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונו, המוצר או השירות שלו. שורת ה"נושא" של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידי הלקוח באמצעות המערכת לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של הודעת הדוא"ל. כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידי הלקוח באמצעות המערכת תכלול את מענו התקף.
 • הלקוח מתחייב בזאת לעמוד בכל דרישות הדין בכל הקשור לאיסוף ושמירת מידע פרטי וכן אבטחת המידע המצוי ברשותו ו/או הנאסף על ידו.
 • הלקוח נושא באחריות הבלעדית לדיוור לא מורשה (SPAM) ויישא בכל נזק כספי, הפסד ו/או הוצאה שייגרם לחברה בשל כך, הכולל גם אך לא רק את הוצאותיה המנהלתיות של החברה, המשפטיות ואחרות.

VI. תכנים לדיוור באמצעות המערכת ושימוש לרעה בשירותים

שרתי, תוכנות ומערכות החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. אין להשתמש במערכת להפצת תכנים אסורים ובפרט (אך לא בלבד), הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, חומרים המיועדים או מוגדרים "למבוגרים בלבד", פורנוגרפיה, שרותי מין, הימורים, סמים וכל חומרים שהם בנוגע לפעילות בלתי חוקית. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי החברה, אסור בהחלט. הלקוח מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים וקניין רוחני, שלא לשלוח תכנים אשר מכילים וירוסים, ולא כל תוכן אשר עשוי לגרום נזק לשרתי החברה או למשתמשים. הלקוח מתחייב שלא להפיץ הודעות פוגעניות או מעליבות.

בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה, או שימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תהא החברה רשאית להשעות את חשבון הלקוח במלואו או בחלקו או לסוגרו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה לא תישא באחריות בנוגע למסרים המופצים דרך המערכת, על תוכנם, תוצאות פרסומם, אמינותם, עוגמת נפש או לכל נזק שיגרמו הם ללקוחות, משתמשים או לכל צד שלישי.

הלקוח מתחייב בזאת לעשות שימוש במערכת רק בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין, מקומי או בינלאומי (כולל אך לא רק מדיניות, תקנות וחוקים הנוגעים למשלוח דוא"ל, ספאם, פרטיות, זימה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי רישום מגן של כתובות דוא"ל של ילדים). למרות שהחברה אינה מחויבת כאמור לפקח או לנטר תוכן המסופק על ידי הלקוח או על השימוש של הלקוח במערכת, תהא החברה רשאית לעשות זאת וכן לחסום כל הודעות דוא"ל, להסיר כל תוכן כאמור או לאסור על כל שימוש במערכת שלדעת החברה עלול להיות (או נטען להיות) מפר את האמור לעיל.

הלקוח מתחייב, בין היתר, שלא לעשות שימוש באתר, במערכת ו/או בכל חלק מהם באופן בלתי מורשה ו/או תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר תוך שימוש ברובוטים, זחלים(crawlers), עכבישים(spiders) ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר ו/או שלא לשנות, לתרגם, להנדס, להנדס לאחור (reverse engineer) ו/או לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר, במערכת ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר, המערכת ו/או כל חלק מהם ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר, המערכת ו/או של כל חלק מהם ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר, המערכת ו/או קוד המקור שלהם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתר אחר או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

הלקוח מוסר בזאת לחברה זכות לעשות שימוש בתוכן לצורך אספקת השירות.

VII. שימוש הלקוח בשירותי החברה

 1. רישום ושימוש בשירותי החברה
  השימוש בשירותי הדיוור כפוף להסכם שנחתם בין הצדדים, ולמחירון הרשמי של החברה באם לא נחתם הסכם. במידה ולא ייחתם הסכם, במקרה של שימוש נוסף, אם ועד כמה שיתאפשר כזה על ידי המערכת, יחוייב בהן הלקוח עפ"י המחירון הרשמי אשר יפורסם על ידי החברה לציבור באותה העת ללא צורך בהודעה מוקדמת.

  הזמנת שירותים על-ידי המשתמש מחברת אינווייז בע"מ תיעשה כנגד תשלום מראש, בהוראת קבע בנקאית, העברה בנקאית או בכרטיס אשראי תקף בהתאם לסוג החבילה או השירות המשלים שהוזמנו על-ידי המשתמש. אפשרויות תשלום והסדר מועדי תשלום אחרים יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של חברת אינווייז בע"מ.

  לשם הזמנת השירותים הנבחרים, על הלקוח למסור לחברת אינווייז בע"מ את פרטי הזיהוי שלהלן:
  שם הלקוח
  מס' זיהוי הלקוח – ת.ז/ ח.פ/ ע.מ.
  כתובת דוא"ל עדכנית ותקפה של הלקוח.
  כתובת למשלוח דואר של הלקוח.
  מספרי טלפון (נייד ונייח) זמינים של הלקוח.

  פרטים אלה יישמרו במאגרי החברה או בשרתים מאובטחים של ספקי החברה. בתהליך ההרשמה נדרש הלקוח להזין פרטי שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה למערכת וביצוע פעולות שונות. החברה ממליצה לשמור פרטים אלה ולהחליף את הסיסמה באופן תדיר.

 2. נפחים ותעבורה
  נפח התעבורה המסופק עבור לקוח במערכת מוגבל ל-200Mb לכל משתמש קצה. עם זאת, שומרת החברה את הזכות לעצמה לאפשר ללקוח חריגה למגבלה זו, לגבות תשלום בגינה על פי אותם תנאי תשלום ומחירון או תנאים טובים יותר, ולשנותה בהתאם להחלטתה במקרה הצורך.
 3. מדיניות ותנאי תשלום
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במחירי החבילות מעת לעת עבור כל השירותים, אך מחירים עבור תקופה ששולמה מראש מובטחים ללקוח עד לסיומה, אלא אם שונתה החקיקה או במקרה בו השתנו התנאים הכלכליים באופן קיצוני אשר אינו מאפשר עמידה של הספק בתנאים אלה.

  החברה רשאית להשהות ו/או לסגור פעילות חשבון/לקוח אשר לא ניתן היה לה לגבות את התשלום עבורו (כגון כרטיס אשראי שגוי, תום תוקף כרטיס אשראי, המחאה ללא כיסוי) או כל סוג אחר של אי תשלום במועד.

  תנאי ומועדי תשלום:
  תשלומים עבור שירותים חד פעמיים: תשלום עבור שירות חד פעמי (כגון עיצוב וכו'), יבוצע מראש.
  תשלומים עבור כרטיסיות: תשלום עבור "כרטיסיית דיוורים" ו/או "כרטיסיות SMS" יבוצע באופן חד פעמי, מראש, בעת רכישת הכרטיסייה. תוקף הכרטיסייה הינו עד סיום יתרת הכרטיסייה או עד סיום תוקף הכרטיסייה – שנתיים, המוקדם מבין השניים.
  תשלומים במסלול לפי "אנשי קשר": תשלום המבוסס על מספר אנשי הקשר בחשבון. התשלום ייגבה בצורה אוטומטית, מראש – בסוף כל חודש קלנדרי עבור החודש העוקב, ללא תלות במספר השליחות.
  תשלומים במסלול "לפי דרישה": התשלום הינו תשלום חודשי שהוגדר מראש לחבילה המבוקשת, התשלום ייגבה בצורה אוטומטית בסוף כל חודש קלנדרי בעבור החודש הקודם.

  חשבונית מס או חשבון עסקה יישלחו בדואר אלקטרוני סמוך למועד הפקתם.
  לא יבוצעו החזרי תשלומים חלקיים או מלאים.
  המחירים המוצגים בכל החבילות והתוספות אינם כוללים מע"מ ע"פ חוק.

  אופן התשלום:
  התשלום יתבצע דרך החשבון במערכת באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי. במקרים מיוחדים, יתאפשר תשלום באמצעות הוראת הקבע.

 4. סיום התקשרות עקב אי תשלום, אי שימוש (חשבונות חינם Legacy) או סיום תקופת שירות
  לאחר תקופת הנסיון, ו/או עם הודעת הלקוח על סיום תקופת השירות, ו/או חשבונות חינם (Legacy) שלא נעשתה גישה לחשבון לתקופה העולה על 12 חודשים, ו/או חשבון המצוי בחוב לתקופה העולה על 90 ימים ו/או כרטיסייה לא בתוקף לתקופה העולה על 90 ימים.
 5. מחיקת מידע
  בסיום השירות ו/או לאחר ביטול השירות, החברה רשאית למחוק כל פרט, מידע או נתון שהלקוח הזין למערכת בתקופת השירות. עם זאת, אין באמור להוות התחייבות מצד החברה למחוק מידע זה בתום התקופה והיא שומרת לעצמה לשמור את המידע ככל שהוא ו/או כל חלק ממנו נדרש לה לשם ציות להוראות כל דין ו/או לצורך התגוננות מפני תביעות או לכל צורך אחר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, והיא מתחייבת שלא לעשות בו כל שימוש למטרה אחרת מעבר למוגדר בהסכם זה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה.

VIII. מאגרי מידע

באחריות הלקוח לבצע בדיקות, רישומים מתאימים ולבצע את התשלומים הנדרשים לשם רישום מאגרי המידע המנוהלים על ידו. החברה איננה אחראית על רישום מאגרי הלקוח או על כל פעולה אחרת בהם מלבד מתן כלי לניהולם ולשליחת מסרים על בסיס הנתונים והרשומות שבהם. לצורך עמידת החברה בדרישות החוק ולצורך מילוי חובת הדיווח השנתית לרשם מאגרי המידע, על הלקוח למסור לחברה מייד עם דרישתה רשימה של מאגרי המידע שברשותו, בציון שמות בעלי המאגרים, מנהלי המאגרים, שם הממונה על אבטחת המאגרים וכל מידע נוסף אשר יידרש על ידי החברה.

IX. עדכוני גירסאות וביצוע עבודות תחזוקה במערכת החברה:

 1. עדכוני גירסה במערכת החברה
  המערכת מציעה מגוון רחב של כלים למשתמשים וללקוחותיה כפי שהם נכון לאותו רגע ("As-Is"). עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן ולהוסיף כלים למערכת כפי שהיא רואה לנכון.

  החברה רשאית לשנות את המבנה ו/או הצורה של ממשק המשתמש/ אתר החברה בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך ללקוח מראש. במידה ויבוצעו שינויים מסוג זה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה או הקשור אליו.

  במערכת מותקנים עורכי תוכן שונים לצורך עריכת התבניות/הודעות/דפי נחיתה לקראת שימושם. עורכי תוכן אלו אינם פרי יצירתה של החברה ואין היא אחראית על תקינות העורכים, אמינותם ותפקודם. החברה רשאית לבחון עורכי תוכן שונים ולהחליפם בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה המקצועי הבלעדי.

 2. ביצוע עבודות תחזוקה במערכת החברה
  החברה תשבית מעת לעת את המערכת לצרכי תחזוקה שוטפת ועדכוני גרסה, לפרקי זמן של עד 24 שעות. למען הסר ספק, בעת השבתת המערכת לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים החברה הנבחרים ו/או להרשם למערכת. החברה מתחייבת להודיע ללקוח על פעולת תחזוקה מתוכננת במערכת לפחות 7 ימים מראש.
  במקרים של השבתת המערכת כתוצאה מכוח עליון, או בכל המקרים שאינם תלויים בחברת אינווייז בע"מ, תפעל החברה כמיטב יכולתה להשבת פעילות המערכת התקינה במהירות האפשרית.

X. ביטול והחזרים

מובהר, כי הוראות תנאי שימוש אלו בקשר עם ביצוע ו/או ביטול עסקה באמצעות האתר ו/או המערכת אינן חלות על משתמש שעושה כל שימוש באתר ו/או במערכת באופן שאינו אישי, ביתי או משפחתי (לרבות, אך לא רק, כל משתמש שעושה שימוש באתר לצרכים עסקיים). תנאי ביטול עסקה עבור לקוח עסקי כאמור יהיו כמפורט להלן בסעיף זה בלבד. יובהר כי החברה אינה מאפשרת כל התקשרות שאינה על בסיס עסקי (B2B) ולפיכך חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 אינו חל על ההתקשרות בין הצדדים לרבות לעניין זכות הביטול ו/או חידוש ההתקשרות.

 1. מדיניות ביטול מצד החברה
  החברה שומרת על זכותה לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה לא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח ישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

  לחברה שמורה הזכות למחוק לצמיתות את נתוני הלקוח, ללא אפשרות שחזור, בעת ביטול מצד החברה. החברה תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני לפני נטילת כל פעולה למחיקת נתוני הלקוח כאמור.

 2. מדיניות ביטול מצד הלקוח
  • באשר לשירותי החברה אשר בתשלום מראש: רכישת כרטיסיות דיוורים, חבילת SMS ו/או שירותים אחרים כגון עיצובים מותאמי לקוח – אין החזר תשלום במקרה של ביטול עסקה משום סיבה.
  • עבור תשלום חודשי: ניתן לבצע ביטול עסקה באמצעות ביצוע פעולת "סגירת לקוח" במערכת. סגירת לקוח משמעותו מחיקת כל המידע הקיים במערכת, ללא אפשרות שחזור. מועד הביטול יהיה עם אישור החברה על קבלת הבקשה. בכל מקרה לא תתבצע החזרת תשלום.
  • במקרה שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תיקבע על ידי בורר/ת, בית משפט או ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והוראה זו תוגבל או תבוטל למידה המינימלית הנדרשת על מנת שיתר הסכם זה יישאר בתוקף מלא ואכיף.

XI. הגבלת אחריות

 1. השימוש במערכת ו/או באתר וכל הסתמכות של הלקוח על המערכת ו/או האתר, על קיומם, תקינותם ומרכיביהם, כולל כל פעולה שננקטה על ידי הלקוח בשל השימוש במערכת ו/או באתר או הסתמכות כאמור, הינו על אחריות הלקוח בלבד. החברה אינה מתחייבת כי המערכת ו/או האתר יהיו ללא תקלות או שגיאות, וכן, אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת ו/או באתר. השימוש במערכת ובאתר ניתן ללקוח "AS IS" והחברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לביצועים מסוימים של המערכת ו/או של האתר.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות מכל סוג, למערכות הלקוח אליהן תתמשק המערכת, לרבות לעצם יכולת ו/או אי יכולת ההתממשקות של מערכות הלקוח אל המערכת ו/או לפעילותן של אותן מערכות ביחד ו/או בשילוב עם המערכת, וכי התממשקות מערכות הלקוח (ו/או מי מטעם הלקוח) עם המערכת מבוצעת על אחריות הלקוח בלבד.
  הסעד היחיד והבלעדי ללקוח בגין כשל של המערכת ו/או האתר כאמור יהא התחייבות החברה להפעלת מאמצים סבירים כדי להתאים את המערכת ו/או האתר או לתקן את המערכת ו/או האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. אחריות החברה למידע
  החברה עושה מאמצים רבים להגנה ושמירה על פרטי המאגרים הנשמרים על ידי לקוחות בשרתיה, ועם זאת אין היא אחראית למידע שנגנב, נמחק או שובש עקב חדירה למאגרים, פריצה זדונית או קריסת מערכת לא צפויה. באחריות הלקוח לבצע את שמירת הנתונים, ליצור העתקים ולגבות באופן עצמאי את הנתונים שהוא מזין למערכת. החברה מבצעת גיבויים מידי יום אך אינה אחראית על אופן ביצועם, תקינותם ושחזורם במקרה של אובדן מידע, ובכל מקרה במידה ויוסכם לבצע שחזור כזה, הוצאות השחזור יושבו לחברה על ידי הלקוח, ויחושבו לפי שעות העבודה שהושקעו בכך ולפי תעריף החברה לשעת עבודה.
 3. אחריות החברה, שימוש בשם משתמש וסיסמה
  הלקוח אחראי לאבטחת החשבון שלו, סיסמאותיו וקבציו. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש לו גישה למערכת, אם בכלל. החברה לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה של הלקוח.
 4. אחריות החברה לנזקי הלקוח
  במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, בשום נסיבות שהן ועל פי כל כל דין אחר, החברה, ספקי השירות שלה, שותפיה העסקיים, ספקי המידע שלה, ספקי החשבונות, בעלי רישיון, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, מפיצים או סוכנים (יכונו להלן בסעיף זה "החברה"), לא ישאו בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר לכל הוצאה, ו/או נזק כספי, נזק עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפס"ד חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה (בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחרת), אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לנזק ישיר בלבד, ועד לסכום ששילם הלקוח בפועל לחברה בעבור המערכת ב-12 החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 החודשים.
  היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של לקוח, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.
  מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 5. אחריות החברה במקרה "כח עליון"
  אינווייז בע"מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לפעילות או העדר פעילות ונזקים שנבעו מנסיבות שמעבר לשליטתם, ובכלל זאת כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות בסדר הציבורי, מעשה או מחדל של ספק תקשורת ו/או אינטרנט או מגבלות שהוטלו ע"י על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים או עילות אחרות שאינן בשליטת אינווייז בע"מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב כי עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב תנאי שירות זה.

XII. שיפוי בגין הפרת הסכם ובגין נזקים

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בשל כל נזק, הפסד, התחייבות, או הוצאה (כולל אך לא רק הוצאות משפטיות) בקשר עם כל תביעה או דרישה הנובעת מהפרה לכאורה של הסכם זה, הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא"ל שהופצו על ידו באמצעות המערכת, או הנובעת בכל דרך אחרת הקשורה לשימוש שלו במערכת. בנוסף, הלקוח מאשר ומסכים כי לחברה יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזק שייגרם לה בגין שימוש של הלקוח או מי מטעמו במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו מתיישב עם הסכם זה, וכי פיצוי זה יתייחס לנזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או הנובע בשל הסתמכות על הסכם זה, קיומו או תנאיו.

XIII. יישוב סכסוכים

על הוראות הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל, ולבתי המשפט בפתח תקווה נתונה סמכות הדיון המקומית. הוראות סעיף זה ישרדו את סיומו של הסכם זה.

XIV. שונות

מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתנאי שימוש אלה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי שימוש אלה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה.

תכני האתר ו/או המערכת, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים. תכני האתר והמערכת בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

הלקוח מבין ומאשר כי קיימים ממשקים שלישיים בהם האתר ו/או המערכת עשויים לעשות שימוש, לרבות, אך מבלי לגרוע ספקי הודעות SMS Facebook, Google, WhatsApp ("ממשקים שלישיים").

מקום שהלקוח עושה שימוש בממשקים השלישיים, אזי שימוש זה כפוף לתנאי השימוש של הממשקים השלישיים, ועל הלקוח האחריות לפעול לפיהם. הלקוח מצהיר כי החברה, לרבות הדירקטורים שלה, מי מנושאי המשרה בה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או הפועלים מטעמה, לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל עניין הנוגע לממשקים השלישיים.

ככל וישלחו ללקוח בהתאם להוראות הדין פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יובהר כי החברה אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם ללקוח. כמו כן, החברה אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. החברה לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.

XV. מידע נוסף

אם יש לך שאלות בקשר עם תנאי השירות המפורטים לעיל, נא צור קשר עם חברת אינווייז בדוא"ל [email protected].

Copyright ©2013, Inwise, LTD. All Rights Reserved.