ב- קמפיינים תגיות: ייבוא אנשי קשריצירת קמפייןצרופה אישיתקובץ CSV

באמצעות הוספת גוף מכתב ואו צרופות אישיות, תוכלו להתאים את הקמפיין שלכם  לאנשי הקשר בצורה אישית.

המערכת מאפשרת העלאה קבצי PDF כמו חשבוניות, הזמנות ותמונות ו/או קבצי HTML, כאשר אנחנו רוצים שגוף הקמפיין ייועד לכל איש קשר בצורה אישית.

ניתן לשלוח קובץ אחד או מספר קבצים לכל איש קשר ברשימת התפוצה.

השלבים להוספת צרופות אישיות

שלב 1 – העלאה וניהול של הקבצים באזור המדיה

שלב 2 – ייבוא/הוספת שדה קובץ אישי לנמענים

שלב 3 – יצירה ושליחת קמפיין האימייל

 

שלב 1 – העלאה וניהול של הקבצים באזור המדיה

לאזור המדיה ניתן להיכנס דרך הקלקה על אייקון 1 בסרגל התפריטים הראשי, בצידו הימני של המסך. לאחר מכן, יש ללחוץ על לשונית "גוף אימייל וצרופות אישיות" (2).
על מנת להעלות קבצים לאזור המדיה, יש להקליק על "העלאת קבצים" (3).
חשוב להקפיד על שמות הקבצים שכן בשלב מאוחר יותר, יש לשייכם לאנשי הקשר הרלוונטיים.

צירוף קבצים

 

תפתח חלונית בה ניתן לבחור את סוג הקובץ:

  1. העלאת קבצים אישיים – הקבצים יצורפו לקמפיין כצרופה אישית. ניתן להעלות קבצים מסוגים שונים, כגון pdf, jpg
  2. העלאת גוף אימייל אישי – הקבצים ישמשו כגוף המייל. קבצים בפורמט HTML.
  3. החלף קבצים זהים – הקבצים החדשים יחליפו את הקבצים הקיימים בעלי אותו השם
  4. תאריך תפוגה – קביעת התאריך בו כל הקבצים המופיעים באזור המדיה ימחקו.

הוספת גוף מכתב וצרופות אישיות

לאחר בחירת סוג הקובץ הרצוי, יש לבחור את מהיכן להעלות את הקבצים: מהמחשב האישי שלכם על ידי לחיצה על "עיון…" (4) ובחירת הקבצים הרלוונטיים או יבוא מכתובת.
ישנה גם האפשרות לגרור את הקבצים ישירות למסך זה.

שלב 2 – ייבוא/הוספת שדה קובץ אישי לנמענים

לאחר שהקבצים האישיים הועלו לאזור המדיה, יש לשייך אותם לאנשי הקשר הרלוונטיים.
השיוך מתבצע על ידי עדכון שם הקובץ, בקובץ הכולל טבלה המרכזת של שמות אנשי הקשר (קובץ מסוג: CSV או XLS  – תלוי בתצורת יבוא אנשי הקשר למערכת). ניתן ללמוד על דרכי היבוא והעדכון של אנשי הקשר למערכת אינווייז במדריך ייבוא אנשי קשר.

דוגמהבקובץ של טבלת אנשי הקשר, קראנו לעמודת הצרופות האישיות בשם "צרופה אישית". לנמען אבי כהן עם כתובת דוא"ל  [email protected] נזין בעמודת ה"צרופה אישית" את שם הקובץ האישי שלו כ-avi.pdf.

*ניתן לעדכן מספר צרופות ע"י הוספת שדות ייעודיים (צרופה אישית 1, צרופה אישית 2 וכדומה ..)
**יש להזין את שם הקובץ המלא, כולל סוג הקובץ שאחרי הנקודה

 

שלב 3 – יצירה ושליחת קמפיין האימייל

כעת, יש ליצור את קמפיין האימייל עצמו – הסבר על כך במדריך "יצירה ועיצוב קמפיין אימייל" .
במסך הכניסה הראשי, יש להקליק על לשונית "קמפיינים", בסרגל התפריטים הראשי,בצידו הימני של המסך.
יפתח חלון "פעולות  נפוצות", הקליקו על כפתור "צור קמפיין אימייל".
במסך "יצירת קמפיין אימייל", יש לעדכן את נושא ושם הקמפיין, ולהיכנס ל "הגדרות נוספות" על מנת להגדיר את שליחת הצרופות.

יצירת קמפיין אימייל - הגדרות
תחת תפריט הגדרות נוספות, יש לבחור מבין האופציות הבאות:

  1. מתוך אזור המדיה – המערכת תשלח את הקבצים המצורפים לאחר שיובאו לאזור המדיה (בדוגמה זו בחירה של שדה "קובץ מצורף אישי").
    אם הגדרתם מראש מספר עמודות לצרופות אישיות או גוף HTML, ניתן לבחור בהן בבחירה מרובה, על ידי סימון השדה "צרופה אישית", ולאחר מכן לחיצה על מקש ה-ctrl במקלדת – וסימון שם השדה הנוסף שהגדרתם.
  2. שליחה ללא ערך בשדב – בסימון תיבת בחירה זו, המערכת תשלח את הדיוור גם לאנשי הקשר שלא משויכת אליהם צרופה. לדוגמה נניח שלאיש קשר מסוים אין חשבונית ותרצו שהמערכת תשלח את הדיוור ללא החשבונית עצמה, תוכלו לסמן את תיבת בחירה זו. אם תיבת הבחירה לא מסומנת, איש קשר שלא שויך לו קובץ (בשלב 2), לא יקבל את הדיוור כלל.
  3. מחיקת הקבצים לאחר השליחה – בסימון תיבת בחירה זו, אנו מגדרים כי כל קובץ שישלח ימחק מיידית מאזור המדיה (ללא התייחסות לתאריך התפוגה שלו).
  4. מתוך כתובת HTTP – במידה ובחרתם באזור המדיה ב"הוספת גוף מכתב וצרופות אישיות", כלומר העליתם קבצי HTML אישיים, המערכת תדלג על שלב עריכת הקמפיין. היא תחליף באופן אוטומטי את גוף הדיוור (Body) בנתונים שבקובץ ה-HTML שהעליתם.

יצירת קמפיין אימייל - הגדרות

שימו לב: לרשותכם אפשרות לצרף קובץ אחיד לכל אנשי הקשר המדוורים, באמצעות האפשרות "קובץ מצורף". הקובץ שיצורף באפשרות זו יהיה כללי ולא אישי. ניתן גם לשלב אפשרות זו עם הצרופות האישיות שהועלו, כך אנשי הקשר יקבלו שני קבצים מצורפים: הצרופה האישית + הקובץ הכללי.

יצירת קמפיין אימייל - הגדרות

לאחר ביצוע הגדרות אלו, ניתן להמשיך לערוך ולשלוח את הקמפיין.