ב- Salesforce

ישנה אפשרות לשלוח סמס מהיר לאיש קשר (Contact) או לליד (Lead).

יש להיכנס לעריכת פריסת מסך (Page Layout) איש קשר / ליד כדי להוסיף את רכיב inwise לשליחת SMS מהיר:

Classic – בכניסה לאיש קשר / ליד ניתן ללחוץ על Edit Layout

Lightning – יש להיכנס ל: Setup -> Object Manager -> Contact / Lead -> Page Layouts

 

1. מומלץ ליצור Section חדש כדי שנוכל לשים בו את מודול הSMS המהיר.

2. יש לתת שם לקטע שיצרנו – לדוגמא – inwise SMS.

3. לבחור בקטע בעל עמודה אחת כיוון והמודול רחב.

4. ללחוץ על OK לאישור.

 

5. יש ללחוץ על קטגורית Visualforce Pages.
6. גרירת אלמנט בשם inwiseSendSMS ל-Section שיצרנו.
7. יש ללחוץ על אייקון ה"כלי" כדי להגדיר את המימדים של המודול.

8. יש לכתוב את הערך 300 בשדה גובה – Height.
9. לחיצה על OK.

 

10. לחיצה על Save כדי לשמור את פריסת דף איש הקשר / ליד.

 

עכשיו ניתן לראות את המודול של שליחת הSMS המהיר ולהשתמש בו:

11. יש לבחור מספר נייד לשליחת הSMS של איש הקשר / ליד.

12. יש לכתוב את תוכן הSMS.

13. ניתן להוסיף שדות מתוך פרטי איש הקשר / ליד ישירות לתוכן הSMS ע"י בחירת שדה ולחיצה על כפתור ההוספת – Add.

14. ניתן להוסיף דף נחיתה פעיל של inwise ישירות לתוכן הSMS ע"י בחירת דף נחיתה והלינק יתווסף בצורה אוטומטית.

15. בסיום, יש ללחוץ על כפתור השליחה – Send.

*הערה*
בשליחה יתווסף לינק הסרה בצורה אוטומטית.

 

16. לאחר שליחת הSMS ניתן לראות תחת היסטורית פעילות (Activity History) של איש קשר / ליד – פעילות של שליחת SMS דרך inwise. ניתן ללחוץ על השורה ולראות גם את תוכן הSMS.