ב- Salesforce

בחלק זה נלמד איך לקשר את חשבון inwise לתוסף הSalesforce ולהגדיר אותו.

1. יש להתקין את תוסף inwise לSalesforce בחינם מחנות הAppExchange.

2. לאחר התקנת התוסף, יהיה ניתן לראות את התוסף ברשימת האפליקציות בSalesforce.
יש להיכנס למסך הראשי של התוסף וללחוץ על – Accounts Configurations:

3. במסך הגדרות החשבון שתי אפשרויות:

3.1. יצירת חשבון חדש באינוויז – במידה ואין לך חשבון בinwise ניתן ליצור חשבון חדש ישירות מהתוסף, לאחר הכנסת הפרטים יש ללחוץ על הכפתור Go To Home הכפתור יחזיר אותנו למסך הראשי של התוסף ונראה שהחשבון מקושר. אם ביצעתם שלב זה יש לעבור לשלב הבא.

3.2. חשבון קיים באינוויז – במידה של חשבון קיים יש להכניס שם חשבון ו-Token – קוד המזהה את חשבון inwise מול Salesforce. אם אין ברשותך Token, ניתן ליצור אחד דרך ממשק inwise:
3.2.1 בסרגל השחור למעלה, יש ללחוץ על האייקון של ה'איש הקטן' ואז – Api Key


3.2.2 יש ללחוץ על כפתור ApiKey חדש ולאחר מכן על Save.

3.2.3 Api Key חדש בסטטוס פעיל יופיע על המסך, יש להעתיק את מחרוזת האותיות והמספרים (ApiKey).

3.2.4 לאחר קבלת הקוד יש להכניס את שם החשבון ואת ה-Token במקום הנכון וללחוץ Save.

SF_Getting_Started_2


**הערה חשובה**
יכול להיות ו-Salesforce לא יתן להשלים את התהליך כיוון והתקשורת בין Salesforce לinwise לא מאופשרת.

• יש להיכנס למסך הגדרות / Setup ב-Salesforce ע"י לחיצה על אייקון גלגל השיניים ואז – Setup.
• תחת Security Controls או Security יש לבחור בRemote Site Settings
• ללחוץ edit על שם אתר  / Remote Site Name בשם – inwiseapi
• לסמן את תיבת הסימון בשם Active ולשמור


4. לאחר מעבר למסך הראשי של התוסף, נוכל לראות שהחשבון נוסף לרשימת החשבונות. כעת יש למפות שדות של inwise מול Salesforce ע"י לחיצה על Field Mapping:

במסך זה יש להגדיר שדות של Contact ו-Lead בהתאם לשדות בinwise. תמיד ניתן ליצור עוד שדות בinwise ולחזור למיפוי שדות בתוסף כדי למפות את השדה. לאחר מיפוי השדות יש ללחוץ על Save.

5. לפעמים לארגונים יש מספר מחלקות וכל מחלקה עובדת על תוכן אחר לגמרי. במקרה זה ניתן לקשר כמה חשבונות inwise לחשבון Salesforce. ניתן לפתוח עוד חשבונות ולקשרם כפי שמצוין לעיל.

6. ניתן להיכנס לחשבון inwise ישירות מתוסף הSalesforce ע"י לחיצה על שם החשבון:

SF inwise account login

אם נפתחה הודעה האם לעבור לדף יש לאשר. בנוסף, יש לאפשר קפיצת Pop-Up מתוך הSalesforce למעבר חלק יותר בפעם הבאה שנרצה להיכנס לחשבון inwise:

סיימנו את השלב הראשון של הגדרת התוסף וקישורו לחשבון inwise.בשלב הבא נלמד איך לבצע הגדרות הסרה וסנכרון מוסרים.