ב- Salesforce

החיבור של Salesforce ו inwise מאפשר לשלוח הודעות טקסט קצרות (Sms) ישירות ממסך רשומת איש הקשר / ליד.

יש להיכנס ל  Contact / Lead  ולבחור באחד מאנשי הקשר / לידים הקיימים או ליצור איש קשר / ליד חדש.
בתצוגת Classic – יש להקליק על Edit Layout.

 Setup fast SMS - Salesforce

בתצוגת Lightning – בסרגל התפריטים בצידו הימני של המסך, יש להיכנס ל:
Setup -> Objects and Fields -> Object Manager -> Contact / Lead -> Page Layouts
ולבסוף להקליק על  Contact / Lead Layout

 Setup fast SMS - Salesforce

 

המשך הגדרות עבור 2 התצוגות:

1. מומלץ ליצור Section חדש בשם inwise על ידי גרירה של מקטע Section לאיזור הירוק במסך.
2. בחלונית  Section Properties נגדיר את שם המקטע (Section Name), לדוגמה – inwise.
3. נבחר בפריסת עמודה אחת (Layout -> 1-Column).
4. לסיום יש ללחוץ על OK לאישור.

 Setup fast SMS - Salesforce

 

5. יש לבחור בקטגורית Visualforce Pages מהתפריט.
6. גרירת אלמנט בשם inwiseSendSMS ל-Section שיצרנו.
7. יש לעמוד על האלמנט שגררנו (inwiseSendSMS) ולהקליק על אייקון "Properties". 

 Setup fast SMS - Salesforce

8. יש לכתוב את הערך 300 בשדה גובה – Height.
9. לחיצה על OK.

 Setup fast SMS - Salesforce

 

10. לסיום יש להקליק על Save.

 Setup fast SMS - Salesforce

 

עכשיו ניתן לראות את המודול של שליחת הSMS המהיר בתצוגת איש קשר / ליד.

למדריך שליחת SMS מהיר לאיש קשר/ליד.