ב- אנשי קשר תגיות: אנשי קשרטופס הרשמה

אנשי הקשר שלכם משנים מדי פעם את הפרטים שיש לכם עליהם. לכן, חשוב לבקש מהם לעדכן את הפרטים שלהם, אחת לכמה זמן.

כדי לעשות זאת, השתמשו ב"טופס עדכון פרטי אנשי קשר". הטופס נשלח לאנשי הקשר שתבחרו כקישור במייל, והוא מאפשר להם לעדכן באופן עצמאי את הפרטים שלהם שמופיעים במערכת.

תהליך עדכון פרטים של איש קשר מורכב משלושה שלבים:

  1. שליחה לאיש הקשר מייל בקשה לעדכון פרטים + קישור
  2. איש הקשר לוחץ על הקישור, ומקבל מייל נוסף עם קישור לטופס
  3. איש הקשר לוחץ על הלינק לטופס העדכון, ומועבר לטופס בו הוא יכול לעדכן את הפרטים שלו

הסיבה לשליחה הכפולה של המייל היא כדי לוודא שאיש הקשר שממלא את הטופס הוא אכן בעל כתובת המייל אליו נשלחה הבקשה. כדי לעשות וידוא חשוב זה, התהליך הוא שליחת מייל עם קישור לבקשה, ומייל נוסף עם קישור לטופס עדכון הפרטים.

 

עריכה ועיצוב של טופס עדכון פרטים

במערכת עומד לרשותכם ממשק שמאפשר לערוך ולעצב את ההודעות שנשלחות לאיש הקשר, הטקסט של הלינק המקשר לטופס, העיצוב ועריכה של כל האלמנטים של הטופס עצמו.

לממשק העריכה אתם מגיעים על ידי לחיצה על אנשי הקשר בסרגל העליון, ולאחר מכן על "טופס עדכון איש קשר":

טופס עדכון פרטי איש קשר

 

כעת תועברו למסך עריכת הטופס:

מסך טופס עדכון פרטי איש קשר

הממשק מורכב מכמה סעיפים, כשכל סעיף בממשק שולט על חלק אחר של התהליך. לחיצה על "עריכה" תפתח חלון שמאפשר לכם לערוך ולשנות את התוכן. בסיום העריכה לחצו על "שמירה", ואז על "סגירה" לסגירת החלון:

עריכה, שמירה וסגירה בחלונית העריכה

להלן אפשרויות העריכה השונות בממשק:

מלל הלינק לעדכון הפרטים הנוסח של הלינק שיופיע לנמען עם הבקשה לעדכון פרטים.

תוכן ההודעה שתוצג לאיש הקשר לאחר הקלקה על לינק "עדכון פרטים" – עיצוב ועריכה של ההודעה שתוצג לאיש הקשר, לאחר שלחץ על הלינק לעדכון פרטים

תוכן המייל שיישלח לאיש הקשר כולל הוראות ולינק אימות זהות עריכה ועיצוב של ההודעה שתתקבל, לאחר שאיש הקשר ביקש לעדכן את פרטיו. בהודעה זו יופיע הלינק לטופס. מומלץ להוסיף לאיש הקשר הסבר על התהליך.

עיצוב תוכן טופס עדכון הפרטים בסעיף זה אתם יכולים לערוך את הטופס עצמו. לחצו על עריכה ליד כל תת-סעיף, כדי לערוך ולעצב את הטקסט. מצד ימין מופיעות אפשרויות של עורך התוכן, ומצד שמאל חלון של תצוגה מקדימה. לחיצה על שמירה תעדכן את חלון התצוגה המקדימה:

עיצוב תוכן טופס עדכון הפרטים

  • כותרת הטופס – בסעיף זה אתם יכולים להגדיר את הכותרת של הטופס.
  • עדכן קבוצות לשיוך איש קשר – בסעיף זה אתם יכולים להגדיר לאילו קבוצות איש הקשר שקיבל את טופס העדכון יוכל להירשם או לעדכן את הפרטים שלו. אתם יכולים לשנות את סדר הופעת הקבוצות בעזרת החצים.
  • טען שדות איש קשר – בסעיף זה אתם יכולים לקבוע אילו שדות איש הקשר שקיבל את טופס העדכון יוכל לעדכן. אתם יכולים לשנות את סדר הופעת השדות בעזרת החצים.
  • סיומת הטופס – הטקסט שיופיע בחלקו התחתון של הטופס.
  • ארגון ועיצוב – בסעיף זה אתם יכולים להוסיף ולערוך את הכפתורים בטופס, ולהוסיף CSS מותאם אישית.

מלל הודעת "תודה" לאחר עדכון הפרטים עריכה ועיצוב של דף התודה אליו מועבר איש הקשר, לאחר שמילא את הטופס.

מלל הודעת ביטול במידה והתהליך הופסק עריכה ועיצוב של הדף שאליו יעבור איש הקשר, אם החליט לבטל את תהליך עדכון הפרטים.

מלל הודעת "פג תוקף" הלינק מטעמי אבטחה, הלינק שמקשר לטופס עדכון הפרטים מפסיק להיות פעיל כעבור כשעה. אם איש קשר לחץ על לינק שפג תוקפו, זו ההודעה שיראה:

 

הגדרות נוספות

הגדרות נוספות

הודעה על עדכון פרטים אתם יכולים להגדיר כתובת מייל אליה תישלח הודעה, ברגע שאיש קשר השלים את טופס עדכון הפרטים.

אפשרות לשנות את כתובת המייל האם לאפשר לאיש הקשר לשנות את כתובת המייל שלו או לא? אם איש קשר בוחר לשנות את כתובת המייל, המערכת תשלח אליו מייל אישור לכתובת החדשה שהזין. כתובת המייל תתעדכן ברגע שאיש הקשר לחץ על הלינק במייל האישור.

 

הוספת לינק לטופס עדכון פרטים לדיוור

באפשרותכם להוסיף את הלינק לעדכון פרטים לכל דיוור, באמצעות תגית. את התגית תוכלו למצוא בעורך התוכן על ידי לחיצה על כפתור העכבר הימני בשטח עורך התוכן, בחירה ב-Custom Fields ואז ב- #RECIPIENTUPDATESTARTPROCESS#

 

תגית הטופס לעדכון הפרטים

תגית הטופס לעדכון הפרטים

 

אתם יכולים גם להעתיק את התגית (כפי שהיא מופיעה כאן) ולהדביק אותה בשטח עורך התוכן.

בזמן השליחה, המערכת תחליף את התגית בטקסט ובעיצוב שהוגדרו בסעיף מלל הלינק לעדכון הפרטים.