On-premise אבטחה

מערכת שיווק בענן הפרטי שלך

inwise מאפשרת לחברות וארגונים גדולים, מורכבים, או בעלי מידע רגיש – להתקין את מערכת השיווק בענן ישירות על שרתי הארגון (on premises), פתרון המאפשר לארגון שליטה, גמישות ואבטחה מירביים על פעילויות השיווק הדיגיטלי הישיר.

הפתרון של התקנת המערכת בארגון מבטיח שמירה מלאה על אבטחת המידע, מדיניות הפרטיות ורגישות הנתונים האישיים של הארגון. בזכות ההתקנה המקומית, כל המידע נשאר בתוך הארגון ומועבר באופן אישי וישיר לנמען המיועד. בנוסף, ניתן לקבל מידע חוזר מהנמענים, מידע אשר מועבר ישירות למערכות הארגוניות, מבלי לצאת החוצה בדרך אליהן.