מדיניות הפרטיות – חברת אינווייז inwise

אנו באינווייז מחויבים לשמירת פרטיות וחיסיון נתוניו האישיים של המשתמש ולעיבוד נתונים אלה בהתאמה לחוקים ולתקנות הישימים

עדכון אחרון: 11 באוגוסט 2021

אנו באינווייז מחוייבים לשמירת פרטיות ועיבוד נתונים בהתאמה לחוקים ולתקנות הישימים של המבקרים, המשתמשים ואנשי הקשר של המשתמשים באתר ובמערכת שלנו.

אינווייז פועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR), ותקנות הגנת הפרטיות של מדינת ישראל.

הפנייה בלשון זכר אך מופנית לכל המינים.

הגדרות

"המערכת" ו/או "האתר" ו/או "אנחנו" – אתר www.inwise.co.il ולמערכת השיווק בענן עבור עסקים app.inwise.com, המופעלים על ידי החברה.

"תוצרי המערכת" – קמפיינים, דפי נחיתה, טפסים, הודעות סלולר כגון SMS.

"החברה" ו/או "אנחנו" – חברת אינווייז בע"מ (ח"פ 512961186).

פרטי הקשר של החברה הם:

  • כתובת למשלוח דואר: רח' אימבר 14 פתח תקווה.
  • דואר אלקטרוני: [email protected]
  • טלפון: 03-5627070

מבקר – שביקר באתרים inwise.co.il/inwise.com או במערכת app.inwise.com של החברה.

משתמש – פרט/ישות תחת לקוח או מתנסה או ממלא בטופס התעניינות כלשהו אשר נרשם ונהנה מאחד משירותי החברה ו/או המערכת.

איש קשר – פרט/ישות שמופיע במאגר שמוחזק ו/או בבעלות המשתמש ו/או הלקוח.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של המערכת ועושה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש, כהגדרתם בתנאי השימוש; בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש ומסמך מדיניות הפרטיות בא להוסיף על תנאי השימוש.
———————————————–

 1. מהו המידע שאנו אוספים?
  1. המידע שאנחנו אוספים על מבקרים:
   1. המידע שנאסף על מבקרים הוא מסוג COOKIES כמפורט בסעיף 8.
  2. המידע שאנחנו אוספים על משתמשים:
   1. המידע שנאסף מסוג COOKIES כמפורט בסעיף 8.
   2. אנו אוספים באופן אוטומטי מידע בעקבות שימוש מערכת, בתוצרי המערכת ובאתר החברה:
    1. תאריך ושעה
    2. פעולות – הקלקה על קישור, צפייה, פתיחה, מילוי טופס וכדומה
    3. סוג הדפדפן, מערכת הפעלה ומכשיר הקצה בו אתה משתמש
    4. העדפות שפה
    5. הפניות
    6. מיקום
    7. הרגלי והיסטוריית גלישה
    8. כל פעולה אחרת שנעשתה במערכת ובתוצריה כולל אך לא רק רכישות והצעות שהצעת או הסכמת להן
    9. כתובת IP
   3. מידע אישי שאתה מוסר לחברה:
    אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר לנו מרצונך בעת הרשמה, כאשר אתה פונה אלינו דרך האתר ומביע רצון לקבל מידע עלינו או על המוצרים והשירותים שלנו, כאשר אנו מתכתבים איתך כלקוח או כלקוח פוטנציאלי, בעת השימוש השוטף במערכת או יצירת קשר בדרך אחרת. המידע האישי שאנו עשויים לאסוף יכול לכלול את הפרטים הבאים:

    1. תכתובות
    2. מידע אודות פרטי תשלום
    3. סיסמאות ומידע דומה לצורך אבטחת השימוש שלך במערכת
    4. שם, תואר, טלפון, דוא"ל, כתובת וכל מידע אחר שמסרת בעת שימוש במערכת
    5. פרטי החברה
  3. המידע שאנחנו אוספים על אנשי הקשר:
   1. המידע שנאסף על מבקרים: הוא מסוג COOKIES כמפורט בסעיף 8.
   2. אנו אוספים באופן אוטומטי מידע בעקבות שימוש מערכת, בתוצרי המערכת ובאתר החברה:
    1. תאריך ושעה
    2. פעולות – הקלקה על קישור, צפייה, פתיחה, מילוי טופס וכדומה
    3. סוג הדפדפן, מערכת הפעלה ומכשיר הקצה בו אתה משתמש
    4. העדפות שפה
    5. הפניות
    6. מיקום
    7. הרגלי והיסטוריית גלישה
    8. כל פעולה אחרת שנעשתה במערכת ובתוצריה כולל אך לא רק רכישות והצעות שהצעת או הסכמת להן
    9. כתובת IP
 2. כיצד אנו משתמשים במידע
  אנו משתמשים במידע אישי שנאסף באמצעות האתר והמערכת למגוון מטרות עסקיות המתוארות להלן. אנו מעבדים את המידע למטרות אלה מתוך הסתמכות על הסכמה שניתנה לנו על ידך ("הסכמתך"), האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו ("מטרות עסקיות"), על מנת להתקשר איתך בהסכם ("מטרה חוזית") וכן לשם מילוי חובותינו המשפטיות ("סיבות משפטיות"). אנו מציינים את עילות העיבוד הספציפיות בהן אנו מסתמכים לצד כל מטרה המפורטת להלן.
  הנך נותן בזאת לחברה אישור להחזיק את פרטיך במאגרי המידע, לצורך השימושים המפורטים בסעיף זה:

  1. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים – על המבקרים
   1. השימוש במידע שנאסף באמצעות COOKIES כמפורט בסעיף 8.
  2. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים על המשתמשים
   1. השימוש במידע שנאסף באמצעות COOKIES כמפורט בסעיף 8.
   2. כדי לאפשר יצירת חשבון ותהליך כניסה לאתר ולמערכת בהתבסס על הסכמתך.
   3. בכפוף להסכמתך בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע רכישה באמצעות האתר, ו/או בעת מילוי טופס התעניינות כלשהו, ו/או ביצוע כל פעולה אחרת באתר, במערכת או בתוצריה, הנך מאשר בזאת לחברה ו/או מי מטעמו:
    1. לשלוח הצעות פרסומיות ו/או שיווקיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי המערכת. באפשרותך לבטל את השתתפותך ברשימת הדיוור השיווקית שלנו בכל רגע נתון בהקשה על קישור ההסרה האוטומטית “Unsubscribe” או אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, או באמצעות שליחת הודעה לכתובת המייל המפורטת במסמך זה, תוך ציון כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
    2. לשלוח הודעות תזכורת, או הודעות מנהליות למטרות עסקיות, סיבות משפטיות ו/או מטרה חוזית, בדבר רכישות במערכת, אודות פעילות במערכת, תכונות חדשות או שינויים במסמכי תנאים ומדיניות של החברה. ניתן לבטל את אפשרות קבלת הודעות מתוך ממשק המערכת אך יש לקחת בחשבון כי זה עלול לפגוע בעבודתך במערכת.
   4. לפרסם את שמך ולוגו העסק/החברה שלך ברשימת לקוחותיה.
   5. לפרסם המלצות בהסכמתך. אנו עשויים לפרסם המלצות באתר ו/או במערכת שעשויים להכיל מידע אישי. לפני פרסום המלצה, נבקש לקבל את הסכמתך המפורשת להשתמש בשמך ובהמלצה שכתבת.
   6. להגן על המערכת ולנהל את מערך אבטחת המידע של החברה, למטרות עסקיות ו/או מסיבות משפטיות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך כחלק ממאמצינו לשמור על המערכת בטוחים (לדוגמה, למניעת מעקב ומניעת זליגת נתונים לצד שלישי שאינו מורשה).
   7. להגיב לבקשות משפטיות ולמנוע פגיעה מסיבות משפטיות. אם נקבל זימון או בקשה משפטית אחרת, ייתכן שנצטרך לבדוק את הנתונים שבידינו כדי לקבוע כיצד להגיב.
   8. למטרות עסקיות אחרות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות עסקיות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את האתרים, המוצרים, האפליקציות, השירותים, השיווק וחווית המשתמשים.
   9. נוסף על האמור לעיל החברה עשויה לעשות שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
    1. שיפור שירות הלקוחות.
    2. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
    3. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
    4. טיפול במחלוקות.
    5. טיפול בבעיות טכניות.
    6. גביית תשלומים.
    7. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים במערכת ובשירות – כדוגמת (אך לא רק) שליחת הצעות מוקדמות והצעות חיות.
    8. הרצת קידומים, סקרים ועוד אפשרויות במערכת ובשירות.
    9. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. במידה והמשתמש רוצה לבטל את ההרשמה, אנחנו מוסיפים הוראות מתאימות בתחתית כל מייל מסוג זה.
    10. הצגת פרסומות מותאמות אישית במערכת.
  3. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים – על אנשי קשר
   1. מכיון שהמשתמשים שלנו הינם בעלי השליטה (Controller) בכל מאגר מידע כאמור המאוחסן במערכות שלנו, והם היחידים הקובעים איזה אינפורמציה ומידע אישי יישמר שם, על ידם, לשימושם הבלעדי, בעוד שאינווייז רק פועלת כמעבדת (Processor) בהקשר של מידע אישי זה של אנשי קשר. אין לנו כל זכויות שימוש במידע האמור, מלבד האפשרות לשמור אותו ולעבד אותו על גבי המערכות שלנו כחלק מהשירות שאנו מספקים למשתמשים שלנו. המשתמשים שלנו מתבקשים שלא לכלול במידע כאמור מידע אישי רגיש, בהתאם להוראות הדין החל.
   2. בכל עת, המשתמשים שלנו שומרים על בעלותם ושליטתם ברשימות שלהם והמידע ברשימות האמורות. אינווייז לא יוצרת קשר עם אנשי קשר בכל אופן ומובן, וגם לא חולקת, מעבירה, משכירה, סוחרת, מוכרת או משתמשת בכל אופן ומובן כתובות דוא”ל ו’או כל מידע אחר הנטען ונשמר על ידי משתמש במערכות של אינווייז ואיננו מורשים לבצע שינויים במידע האמור שנשמר על המערכות שלנו.
   3. מלבד מתן הרשאה לנותני שירותים מסוימים אשר יתכן ויסייעו לנו מעת לעת באספקת השירותים שלנו כגון ספקי שליחת הודעות
 3. כיצד ניתן לעדכן או למחוק מידע
  בהתאם לזכויות של נשואי מידע (כל אדם שלגביו נאסף מידע) לפי הדין הרלוונטי:

  1. מבקרים:
   מבקרים יכולים לעדכן, לתקן או לבקש למחוק את המידע האישי שלהם או לבקש מידע לגבי סוג ומהות המידע הנשמר עליהם על ידי שליחת הודעה בכתב לממונה אבטחת המידע של החברה בכתובת: [email protected]
  2. משתמשים:
   משתמשים של החברה רשאים בכל עת לגשת ולערוך, לצפות, לעדכן או למחוק את פרטיהם על ידי התחברות עם שם משתמש וסיסמא למערכת. מידע שלא ניתן לערוך או בקשות למחיקת מידע ניתן לבצע בפנייה לכתובת [email protected]
  3. אנשי קשר:
   המידע האישי של אנשי הקשר נשמר על ידי המשתמשים שלנו במערכות שלנו, אין לנו קשר ישיר עם אותם אנשי קשר, ואיננו מורשים לבצע שינויים במידע האמור שנשמר על המערכות שלנו. כאשר איש קשר רוצה לבצע פעולה כגון עדכון פרטים עליו לפנות למשתמש במערכת (Controller). בנוסף, למשתמש אפשרות להוסיף קישור הסרה ועדכון פרטים מרשימותיו באופן עצמאי.
 4. האם המידע שלך יועבר לצדדים שלישיים?
  אנו עשויים לשתף או לגלות את המידע של מבקרים, משתמשים או אנשי קשר לצדדים שלישיים במצבים הבאים:

  1. אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק או על מנת לעמוד בחוקים החלים, בקשות ממשלתיות, הליך שיפוטי, צו בית משפט (כגון תגובה לצו בית משפט או זימון, לרבות תגובה לרשויות ציבוריות).
  2. אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו מאמינים כי יש צורך לחקור, למנוע או לנקוט בפעולות ביחס להפרות אפשריות של מדיניותנו, חשד להונאה, מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על בטיחותו של כל אדם ופעולות בלתי חוקיות, או כראיות בהתדיינות משפטית בה אנחנו מעורבים.
  3. במסגרת שימוש בממשקים חיצוניים (לדוגמה: בינה מלאכותית – AI, עריכת תמונות), אנו עשויים להעביר תכנים ונתונים סטטיסטיים לאותם ממשקים, אך ללא פרטים אישיים של אנשי הקשר.
 5. האם המידע שלך מועבר לגורמים מחוץ לישראל?
  השרתים שלנו ממוקמים בשרתים בישראל. קיים תהליך המגבה את המידע לשרתי AWS.
 6. למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך?
  1. אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק (כגון לצרכי מס, דרישות חשבונאות או דרישות משפטיות אחרות).
   כאשר אין לנו מטרה עסקית לגיטימית מתמשכת לעבד את המידע האישי שלך, אנו נמחק את רכיבי המידע בהם אין צורך נהפוך אותם לאנונימיים, או, אם זה בלתי אפשרי (לדוגמא, מכיוון שהמידע האישי שלך נשמר בארכיוני הגיבוי של החברה), אנו נשמור בצורה מאובטחת את המידע האישי שלך ונבודד אותו מכל גישה של גורם ו/או מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית.
  2. קיים מסמך המפרט את מדיניות הגיבוי ושמירת המידע של inwise.
 7. כיצד אנו שומרים על אבטחת המידע שלך?
  חברת אינווייז מוסמכת על ידי חברת IQC לתקן ISO 27001 לאבטחת מידע. החברה מיישמת במערכת ובשירות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לרבות שימוש בתקשורת מאובטח (SSL) להעברת מידע רגיש. החברה עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינה יכולה להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש במערכת הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש במערכת.
 8. Cookies
  המערכת משתמשות ב"עוגיות" (Cookies), טכנולוגיות פיקסל ו-Clear GIF לצורך תפעולן השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  החברה עשויה להתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות במערכת. המודעות שבהן אתה עשוי לצפות בעת הביקור במערכת מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המערכת. ראה למשל מדיניות הפרטיות של גוגל בנושא.

  החברה רשאית לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש "רימרקטינג" (remarketing) על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו במערכת (פעם אחת ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים של החברה במערכת של צדדים שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית "פייסבוק" ובמערכת חברת "גוגל" (דוגמת יו-טיוב), רשת התצוגה של גוגל (GDN – Google Display Network) ו/או באמצעות פרסום בכלים ובכלל זה "אדוורדס" (Adwords) ו/או "אדסנס"(Adsense) ו/או תכניות וכלים מקבילים.

  רשאים לסנכרן בין זיהוי ה COOKIE לבין הרשמה באמצעות טופס או בכל דרך אחרת.

 9. קישורים לאתרים אחרים
  אנא היו מודעים לעובדה כי בעת ביקור באתרים שלנו, יתכן ותכנסו לקישורים לאתרים אחרים אשר מעבר לתחום ההשפעה שלנו. החברה אינה אחראית לתוכן או למדיניות הפרטיות של אתרים אחרים.
 10. קבלת התנאים
  בשימוש באתר ו/או במערכת אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש במערכת. במידה ותמשיך להשתמש במערכת או בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך.

  כל פעולה כלשהי באתר ו/או במערכת החברה כפופה לאמור במסמך זה.

  כל המבצע פעולה כלשהי באתר ו/או במערכת מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי מסמך מדיניות פרטיות זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בו. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין החברה למשתמשים במערכת. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש במערכת.

 11. שינויים במדיניות הפרטיות
  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתה מצהיר שאתה אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אותך.

  תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים. תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 12. ממונה אבטחת מידע
  לחברה יש ממונה אשר אחראי לנושאים הנוגעים לפרטיות והגנת המידע. ניתן ליצור איתו קשר בכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected]

————————————————

 צור קשר

במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירות או כל עניין אחר הנוגע לחברה, נא צור אתנו קשר.