תוסף מיפוי התמונה שבעורך התוכן, מאפשר לכם לשלב קובץ תמונה עם אזורים לחיצים בכל דיוור

מיפוי תמונה היא טכניקה להגדרת אזורים לחיצים על גבי תמונה. תוסף מיפוי התמונה שבעורך התוכן מאפשר לכם להגדיר בקלות את האזורים שבתמונה, כך שהאזורים השונים יכילו מספר קישורים.

מיפוי תמונה בעורך התוכן

באמצעות תוסף זה ניתן להפוך כל תמונה סטאטית לדיוור בעל קישורים והפניות – כל זאת ללא צורך בשימוש בתוכנות לעריכת תמונה, או קידוד ב-HTML. ניתן להגדיר את האזורים הלחיצים ישירות בעורך התוכן של inwise, ולהעשיר את הדיוור והתמונות שבו.