ניוזלטר מועצה

תבנית ניוזלטר לפעילות עיריות ומועצות

תבנית ניוזלטר מעוצבת בחינם לעדכונים על פעילויות בעיריות ובמועצות מקומיות