CAN SPAM – חוק האנטי ספאם האמריקאי

הגולש האמריקאי רגיש לדואר זבל, ולא בכדי! תופעת ה – SPAM שהתעצמה בשנים האחרונות (הערכות מדברות על כך שמעל 60% מתעבורת הדואר האלקטרוני ברשת האינטרנט היא דואר זבל) גורמת בין היתר לנזקים כלכליים עצומים.
אולם, לא כל הודעות הדואר האלקטרוני הן ספאם, חלק נכבד מההודעות מוגדרות כשיווק מורשה בדואר אלקטרוני (Permission email marketing) שנחשב ככלי נהדר להרחיב את מעגל הלקוחות, או לשמור על קשרים. לכן, על מנת לדוור בצורה אפקטיבית ללקוחותיך בארה"ב יש לדוור תוך כיבוד החוק ותרבות האינטרנט האמריקאית, כך גם הדיוור יתקבל ברצון ויניב תוצאות טובות יותר.

מובאת להלן סקירה קצרה של החוק האמריקאי CAN-SPAM Act of 2003
(Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003)

החוק הגדיר בכלליות: הודעת דואר אלקטרוני מסחרית היא כל הודעת דואר אלקטרוני שמטרתה העיקרית היא פרסום מסחרי או קידום של מוצר מסחרי או שרות (כולל תוכן על אתר אינטרנט הפועל למטרות מסחריות).
בנוסף, פרט הFTC (רשות המסחר הפדרלית) את ההגדרה בחוק בתקנות הבאות:

 1. הודעות דואר אלקטרוני המכילות רק פרסומת מסחרית או קידום של מוצר או שירות מסחרי – נחשבות להודעות שמטרתן העיקרית היא מסחרית.
 2. הודעות המכילות גם תוכן מסחרי וגם תוכן הנוגע למערכת יחסים קיימת בין השולח לנמען (לדוגמה: דיוורים לגבי עדכוני מוצר, אחריות, מנוי וכו'.) תחשבנה כהודעות דואר אלקטרוני שמטרתן העיקרית היא מסחרית אם:
  1. הנמען מפרש בצורה סבירה את שורת הנושא של ההודעה כהודעה הכוללת תוכן מסחרי
   או אם
  2. החלק המתייחס למערכת יחסית קודמת לא מופיע בתחילת ההודעה בצורה חלקית או מלאה.
 3. הודעות הכוללות גם תוכן מסחרי וגם תוכן שאינו מסחרי ושאינו נוגע למערכת יחסים קודמת תחשבנה כהודעות דואר אלקטרוני שמטרתן העיקרית היא מסחרית אם:
  1. הנמען מפרש בצורה סבירה את שורת הנושא של ההודעה כהודעה הכוללת תוכן מסחרי
   או אם
  2. הנמען מפרש בצורה סבירה את תוכן ההודעה כהודעה שמטרתה העיקרית היא מסחרית.
  ישנה חשיבות גם למיקום התוכן המסחרי או חלק ניכר ממנו בתחילת גוף ההודעה, חלקו היחסי של התוכן המסחרי מכלל תוכן ההודעה, והאופן בו נעשה שימוש בצבע, גודל אותיות, גרפיקה וסגנון להדגשת התוכן המסחרי.
 4. הודעות הכוללות רק תוכן הנוגע למערכת יחסים קודמת – מטרתן העיקרית הינה תוכן הנוגע למערכת יחסים קודמת – ולא מסחרית.

החוק קבע את ההגבלות הבאות בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני מסחרית:

 1. אסור להסתיר את שם השולח.
 2. אסור שהנושא או התוכן יטעו את המכותב לגבי ההצעה או המטרה –
  לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני שמפיצה חברה לייעוץ פיננסי אך נושא את הכותרת "אני מנסה להתקשר אליך!!!"
 3. אסור לשלוח דיוורים נוספים לנמענים שביקשו להסיר עצמם מהרשימה – יש להסיר כתובת דואר אלקטרוני של נמען שביקש להסירו מרשימת התפוצה תוך 10 ימים אחרת יוטל קנס של יותר מ- 250$ לכל הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה לאותו נמען.
 4. יש לכלול אפשרות ברורה להסרה מרשימת תפוצה – ניתן להשתמש במנגנון אוטומטי
  או בכתובת "השב ל-" אשר חייבת להיות פעילה במשך 30 ימים, מיום שליחת הדיוור.
  במידה ובעל כתובת הדואר האלקטרוני שנרשמה בשדה ה"השב ל-" עזב את מקום העבודה יש לוודא שכתובתו תישאר פעילה, והפניות יטפלו.
 5. יש לכלול הצהרה ברורה בדואר האלקטרוני שנשלח שמדובר בפרסומת או הצעה מסחרית (לא חייב בשורת הנושא), לא חל במקרה שהנמען נתן הסכמתו מראש לקבלת הדיוור.
 6. יש לכלול בהודעת הדואר האלקטרוני שנשלחת כתובת דואר פיזית של השולח.

העונשים שנקבעו בחוק קובעים כי כל הפרה של הסעיפים למעלה יכול להוביל לקנסות של עד 6,000,000$ ואף למאסר של עד 5 שנים.
בנוסף נקבע כי הודעת דואר אלקטרוני מסחרי מטעה תכופף לחוקים נוספים האוסרים פרסום שיקרי או מטעה. קנסות יוטלו גם על מי שיאסוף כתובות מאתרי אינטרנט אשר פרסמו איסור להעביר כתובות דואר אלקטרוני למטרת דיוור אלקטרוני מסחרי, וגם על אלו שידוורו הודעות אלקטרוניות מסחריות ממחשבים שונים ללא אישור.

האיסורים הקבועים בחוק האמריקאי אכן מחמירים ומרתיעים, אך בתהליך דיוור אלקטרוני נכון ובשימוש במערכות דיוור אלקטרוני מקצועיות – ניתן להפיק תועלת רבה ללא חשש.

חשוב לזכור – קל מאוד לבצע דיוור אלקטרוני – אך לא קל להצליח בדיוור אלקטרוני!

* אין לראות במסמך זה ייעוץ משפטי