מנגנון אירכוב ותיעוד

ישנם מקרים בהם נדרשת הוכחה על שליחת קמפיין אימייל/SMS/הודעות טרנזקציונליות (הוכחה שמייל על הפסקת השירות אכן נשלח, שהחשבונית הנכונה נשלחה וכדומה).
לשם כך, קיים מנגנון אירכוב ותיעוד, בו נשמרות ומגובות כל השליחות שמתבצעות באופן מלא ומפורט.
האימייל/SMS נשמר בדיוק כפי שנשלח לכל אחד מאנשי הקשר, כולל הפרטים המופיעים בשדות האישיים (לדוגמה: שם פרטי, סכום החיוב וכדומה).
כך שבמידת הצורך, ניתן לאחזר את האימייל/SMS הספציפי שנשלח לאיש קשר ולראות בדיוק את המידע והפרטים שהופיעו בו.
תקופת שמירת המידע היא בהתאם לדרישה של כל לקוח.

בשונה מהמידע שנשמר באופן שוטף במערכות inwise, הכולל רק את הנתונים: תוכן הקמפיין, נתוני שליחה, סיבות איש שליחה ונתונים סטטיסטיים (על פי מדיניות גיבוי ושמירת מידע).
לא ניתן לאחזר את האימייל/SMS על כל פרטיו כפי שנשלח לאיש קשר ספציפי, (למשל, המידע המופיע בשדות האישיים לא נשמר).
כמו כן, משך שמירת המידע משתנה.

כדי להוסיף את מנגנון האירכוב, צרו איתנו קשר