ב-

בשלב ראשון יש להשתמש בפונקציה
 ולהעביר לה כפרמטר את המיל של הנמען. לדוגמה:
 Request URL
Response Body
[
  {
    "id": 1111111,
    "email": "XXX@inwise.com",
    "mobile_number": "972-52-5555555",
    "confirmed": true,
    "last_update_date": "2019-03-04 11:22:00",
    "registration_date": "2018-05-13 09:29:00"
  }
יש לקחת את מספר הנמען שמסומן ב ID.
בשלב שני יש להעביר את מספר הנמען לפונקציה
כאשר מעבירים לו כפרמטר את מספר הנמען + התאריכים שביניהם רוצים להציג את השליחות (אם לא הוכנס ערך, מחזיר את הנתונים של 7 ימים אחורה)
Request URL
Response Body
[
  {
    "row_index": 6111111,
    "transaction_id": "28111435326624654d550",
    "contact_id":  1111111,
    "campaign_id": 222222,
    "date_sent": "2019-03-18 11:26:00",
    "email": "[email protected]",
    "message_size": 56,
    "sending_source": "Campaign"
  }
  ]
לאחר מכן יש להביא את כל הפעולות של הנמען ומשתמשים בפונקציה
(אם לא הוכנס ערך, מביא 7 ימים אחורה).
ניתן לשלוח רק מספר נמען או תאריכים או מספר נמען ומספר קמפיין ולקבל את כל הפעולות של הנמען על הקמפיין המסויים. לדוגמה:
Request URL
Response Body
[
  {
    "id": 87111986,
    "action_date": "2019-03-18 12:44:00",
    "contact_id":  1111111,
    "campaign_id":  222222  ,
    "ip": "80.179.11.11",
    "action_type": "emailOpened",
    "remarks": "12345"
  },
  {
    "id": 87111985,
    "action_date": "2019-03-18 12:44:00",
    "contact_id":  1111111 ,
    "campaign_id":  222222  ,
    "ip": "80.179.11.11",
    "action_type": "emailClicked",
    "remarks": "12345"
  }
  ]