ב- Salesforce

בחלק זה נלמד איך להגדיר את הגדרות ההסרה וסנכרון המוסרים מinwise ל-Salesforce

  1. לחיצה על כפתור ההגדרות 'Settings'
  2. לחיצה על כפתור – 'Opt-in/Out configuration'
  3. במסך זה ניתן לבחור את הגדרות ההסרה לערוצי אימייל ומובייל, והשדה אותו תוסף inwise יסמן במידה ואיש הקשר / ליד הסיר את עצמו מדיוור שנשלח לנמעני Salesforce דרך inwise:
    1. Toogle Email Opt-in/Opt-out – בסימון הגדרה זו, כל איש קשר / ליד שאסמן לו את שדה ההסרה הדיפולטי של Salesforce – שדה Email Opt-Out – יכנס לרשימת המוסרים בחשבון בinwise.
    2. Sync inwise to Salesforce – email – בסימון הגדרה זו, inwise תדע איזה שדה לעדכן באיש קשר / ליד כשהוא מסיר את עצמו מדיוור אימייל בinwise.
    3. Sync inwise to Salesforce – mobile – בסימון הגדרה זו, inwise תדע איזה שדה לעדכן באיש קשר / ליד כשהוא מסיר את עצמו מדיוור SMS בinwise.
  4. לאחר סיום ההגדרות הרצויות יש ללחוץ על Save.